Ja. Det finns vissa saker som vi på grund av försäkringsskäl, lastens säkerhet eller våran egen säkerhet inte transporterar bland annat brandsläckare gasoltuber och färgburkar. Läs mer under rubriken “vi transporterar inte” på sidan våra packtips.