Betalning sker med fakturering för både bohagsflytt och företagsflytt. När er flytthjälp är avklarad och kvittot är godkänt så baserar vi fakturan efter kvittot. På det sättet kommer ingen överraskning i er flytt-faktura.